Termeni si conditii

GDPR

Modalitati plata

ASF

SAL-FIN

Info Utile

Verificare acte

Parteneri

Contact

 

© broker-asigurari.ro 2010-2022. Toate drepturile rezervate.

Asigurăm România

Ritter


 

VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENTIE TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE UTILIZARE ÎNAINTE DE A FOLOSI SITE-UL
 

     Prezentul acord legal dintre dumneavoastra si www.broker-asigurari.ro vă dă dreptul de a utiliza platforma www.broker-asigurari.ro. Puteţi utiliza platforma www.broker-asigurari.ro numai în conformitate cu acești termeni și condiţii. Serviciile oferite prin www.broker-asigurari.ro pot fi modificate ulterior, pe măsură ce îmbunătățim sau adăugăm noi funcţii. Putem opri, suspenda sau modifica aceste servicii în orice moment, fără notificare prealabilă. De asemenea, putem elimina oricând, orice conținut al serviciilor oferite. Conform Legii comerțului electronic (Legea 365/2002 cu modificările aduse prin legea 121/2006) "Art. 7: Validitatea, efectele juridice și dovada contractelor încheiate prin mijloace electronice (1) Contractele încheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recunoaște contractelor, atunci când sunt întrunite condițiile cerute de lege pentru validitatea acestora. (2) Pentru validitatea contractelor încheiate prin mijloace electronice nu este necesar consimțământul prealabil al părților asupra utilizării mijloacelor electronice. (3) Dovada încheierii contractelor prin mijloace electronice și a obligațiilor care rezultă din aceste contracte este supusă dispozițiilor dreptului comun în materie de probă și prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică." Prin folosirea platformei www.broker-asigurari.ro vă exprimaţi acordul cu privire la aceşti termeni şi condiţii de utilizare (prin bifarea căsuţei „Sunt de acord cu termenii şi condiţiile de utilizare"). Dacă nu sunteţi de acord cu aceşti termeni şi condiţii de utilizare, vă rugăm să nu folosiţi www.broker-asigurari.ro. Acest acord privind termenii şi condiţiile de utilizare („Acordul") reprezintă o convenţie cu caracter obligatoriu, realizată între dumneavoastră personal sau în numele unei entitaţi (în continuare numita „Utilizator") şi broker-asigurari.ro Ritter Agentia Theodor Pallady (în continuare „Operatorul"), privind condiţiile accesului şi utilizării de către dumneavoastră a platformei www.broker-asigurari.ro. Platforma www.broker-asigurari.ro nu este destinată utilizării de către persoanele sub 18 ani. Prin folosirea acestei aplicatii, declarați că aveți cel puțin 18 ani împliniți și vă asumați răspunderea că datele și informațiile furnizate de dumneavoastră sunt reale.


DUMNEAVOASTRĂ ACCEPTAŢI ŞI CONSIMŢIŢI ÎN MOD EXPRES SĂ VĂ OBLIGAŢI PRIN ACEST ACORD, CONFIRMÂND ACEASTĂ ACCEPTARE ÎN TIMPUL PROCESULUI DE ÎNREGISTRARE (DACĂ ESTE CAZUL), PRECUM ŞI CONTINUÂND SĂ UTILIZAŢI SOLUȚIA OFERITA DE www.broker-asigurari.ro.

 

DECLARAŢII ALE UTILIZATORULUI

Precizări generale:

Folosind site-ul www.broker-asigurari.ro, declaraţi şi garantaţi că:

TOATE INFORMAȚIILE FURNIZATE PENTRU ÎNREGISTRARE SUNT CORECTE, PRECISE ȘI NU INDUC ÎN EROARE;

DATELE ȘI INFORMAȚIILE FURNIZATE SUNT REALE LA MOMENTUL COMPLETĂRII CERERII;

DATELE ȘI INFORMAȚIILE FURNIZATE SUNT CONFORME CU CELE DIN CERTIFICATUL DE ÎNMATRICULARE;

PERSOANA MENȚIONATĂ ÎN FORMULARUL DE COMANDĂ ESTE PROPRIETARULUI BUNULUI ASIGURAT;
PERSOANA MENȚIONATĂ ÎN FORMULARUL DE COMANDĂ ARE CEL PUȚIN 18 ANI ÎMPLINITI.

PERSOANA MENȚIONATĂ ÎN FORMULARUL DE COMANDĂ (TALON) ARE ÎNREGISTRAT VEHICULUL LA ADMINISTRAȚIA FINANCIARĂ PE NUMELE SAU;

 

 

În prezentul Acord, cu excepţia cazurilor în care se prevede altfel, prin definiţie următoarele cuvinte şi sintagme vor avea semnificaţia indicată mai jos: „Cont de Utilizator" înseamnă contul de înregistrare creat de Utilizator în cadrul platformei www.broker-asigurari.ro; „Date cu caracter personal" înseamnă informaţiile referitoare la un Utilizator persoană fizică, precum: prenume, nume, CNP, seria și numărul cărții de identitate, număr de telefon, adresă poştală, email;

"Formular" înseamnă documentul tipizat, afişat ca atare de către Operator pe www.broker-asigurari.ro, care trebuie să fie completat de catre Utilizator în scopul comandării polițelor de asigurare.

"Furnizor" înseamnă asiguratorul persoana juridică română sau străină ori societatea mutuală autorizată în condițiile Legii nr. 32/2000 si legea 237/2015 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor să exercite activități de asigurare; „Informaţii pentru înregistrarea".

înseamnă Datele cu caracter personal, în cazul persoanelor fizice, şi datele de indentificare ale persoanelor juridice, precum: denumirea, sediul social, numărul de înregistrare de la Registrul Comerţului, Codul Unic de Înregistrare, inclusiv informaţiile necesare pentru emiterea facturii (e.g., banca şi numărul de cont bancar);

"Operator" înseamnă broler-asigurari.ro - Ritter Agentia Theodor Pallady, România, Bucuresti, Sector 3, Bd. Theodor Pallady 18.
"https://www.broker-asigurari.ro"înseamnă pagina de web, platforma pentru smartphone și soluția pentru alte terminale mobile, aflate în proprietatea Operatorului și administrate de către acesta.


MODIFICĂRI ADUSE ACORDULUI

Operatorul îşi rezervă dreptul de a aduce amendamente şi de a modifica prezentul Acord în mod periodic. Modificările aduse prezentului Acord vor fi publicate pe pagina de web www.broker-asigurari.ro şi revizuirile vor fi afişate cronologic. Amendamentele vor intra în vigoare imediat după postarea pe website-ul Operatorului. Sunteţi de acord să vă conformaţi oricăror modificări aduse prezentului Acord atunci când utilizaţi Serviciile Operatorului astfel incat orice modificare postată pe website devine efectivă imediat dupa postare dar nu se vor aplica retroactiv. Prin urmare, este important să examinaţi în mod regulat prezentul Acord pentru a vă asigura că sunteţi informaţi cu privire la schimbări. Operatorul îşi rezervă dreptul în orice moment să modifice sau să întrerupă, temporar sau permanent, www.broker-asigurari.ro sau Serviciile Operatorului cu sau fără notificare. Sunteţi de acord că Operatorul nu va fi făcut responsabil faţă de dumneavoastră sau faţă de terţi pentru orice modificări, suspendări sau discontinuităţi ale serviciilor Operatorului.


COTAȚIE PREȚ

Pentru obținerea unei cotații de preț, datele introduse pe site-ul www.broker-asigurari.ro vor fi transmise către societățile de asigurare (“Furnizori"). Pentru emiterea unui contract de asigurare vor fi utilizate datele introduse de către dumneavoastră în site-ul www.broker-asigurari.ro prin urmare, trebuie să furnizați informații corecte și complete de identificare astfel încâtpe să l eputem utiliza pentru emiterea poliței de asigurare, facturare și livrare. Contractele de asigurare se supun reglementărilor emise de către ASF împreună cu modificările ulterioare iar condițiile de asigurare sunt specifice fiecărui Furnizor în parte. Răspunderea în ceea ce privește contractele de asigurare precum și condițiile de asigurare revine societăților de asigurare emitente în integralitatea lor.


COMENZI ȘI MODALITATE DE PLATĂ 

Toate Comenzile sunt efectuate online. După înregistrare, un Utilizator poate selecta polițele de asigurare dorite şi plasa o comandă online. Comanda este redirecţionată către Furnizorul vizat, care confirmă primirea şi acceptă comanda respectivă sau indică faptul că acea Comandă nu poate fi acceptată parţial sau integral. Confirmarea este redirecţionată către Utilizator şi polițele pentru care a fost acceptată comanda sunt emise și livrate direct de către Operator, la adresa de email indicată de Utilizator în Formular.


ACTIVITĂŢI INTERZISE

Nu puteţi accesa sau folosi site-ul www.broker-asigurari.ro pentru niciun alt scop decât cel pentru care Operatorul îl face disponibil. Site-ul www.broker-asigurari.ro este destinat doar întrebuinţării personale de către Utilizatori şi nu poate fi folosit pentru alte activităţi comerciale, cu excepţia celor care sunt în prealabil şi în mod expres avizate şi aprobate în scris de către Operator. Activităţile interzise includ, dar nu se limiteaza la:

activitate criminală sau generatoare de prejudicii, inclusiv pornografia infantilă, fraudă, trafic de materiale obscene, trafic de droguri, jocuri de noroc, hărţuire, urmărire, spamming-ul, încălcarea drepturilor de autor, încălcarea drepturilor asupra unui brevet sau furtul de secrete comerciale;

extragere sistematică de date de pe site-ul www.broker-asigurari.ro pentru a crea sau compila, direct sau indirect, o colecţie, bază de date sau un director;

a face orice utilizare neautorizată a serviciilor Operatorului, inclusiv colectarea numelor de utilizator şi/sau a adreselor de email ale Utilizatorilor prin mijloace electronice sau de altă natură în scopul de a trimite email-uri nesolicitate;

angajare în activităţi nepermise pe un suport al site-ul www.broker-asigurari.ro ori conectare neautorizată la site-ul www.broker-asigurari.ro;

angajarea în orice utilizare automată a sistemului, cum ar fi folosirea scripturilor pentru a adăuga prieteni sau a trimite comentarii sau mesaje, sau folosirea oricăror algoritmi de tip data mining, roboţi sau alte instrumente similare de colectare şi extragere a datelor;

interferarea cu, întreruperea sau crearea unei sarcini excesive pentru site-ul www.broker-asigurari.ro, pentru reţelele sau serviciile care au legătură site-ul www.broker-asigurari.ro;

încercarea de a-şi asuma identitatea unui alt Utilizator ori a unei alte persoane;

utilizarea Contului de Utilizator ce aparţine unui alt Utilizator;

folosirea oricăror informaţii obţinute prin intermediul site-ul www.broker-asigurari.ro în scopul de a hărţui, abuza sau prejudicia o altă persoană;

folosirea serviciilor Operatorului in scopul de a concura cu Operatorul sau de a presta servicii ca agent sau reprezentant;

descifrarea, decompilarea, dezasamblarea sau procesul de „reverse engineering" a oricărui tip de software care cuprinde sau constituie o parte a site-ul www.broker-asigurari.ro;

utilizarea site-ul www.broker-asigurari.ro într-o manieră incompatibilă cu legile şi regulamentele aplicabile.

 

LIVRARE

De acum toate tipurile de asigurări se livrează in format electronic pe adresa de e-mail lăsată in formularul de comandă. Incepand cu data de 01.07.2020 asigurarea RCA/CARTE-VERDE se tipăreşte pe hartie de culoare albă şi astfel nu mai aveţi nevoie de primirea tipizatului din partea noastra. O primiţi pe email şi o printaţi singur pe o foaie de culoare albă. Daca vreţi să aflaţi mai multe detalii despre aceasta modificare vă invităm să urmăriţi clipul https://www.youtube.com/watch?v=uOXFXboog-s&feature=emb_title

ANULARE POLIȚĂ

Conform legislatiei în domeniul asigurărilor, o poliță de asigurare RCA care a fost emisă nu poate fi anulată decât în cazul unor erori cuprinse în poliță, erori ce afectează valabilitatea acesteia, sau în cazul în care se face dovada că, din eroare, pentru același autovehicul și același asigurat există o altă poliță RCA în vigoare. În cazul în care Utilizatorul constată în momentul livrării sau ulterior acestui moment faptul că polița emisă de către Operator conform comenzii lansate de către Utilizator conține informații greșite, exclusiv din vina Utilizatorului care a trecut în formularul de comandă date/informații greșite, acesta poate solicita anularea poliței /rectificarea erorilor și emiterea și livrarea unei polițe noi. Dacă, în situația enunțată mai sus, Utilizatorul va solicita emiterea și livrarea unei alte polițe, atunci acesta va fi obligat să achite taxa de transport.

 

CONDIȚII DE EMITERE

Polițele de asigurări NU se emit automat, acestea se emit de către personalul broker-asigurari.ro.

Conform legislației în vigoare, emiterea polițelor de asigurare RCA se face doar după ce un operator broker-asigurari.ro a primit următoarele documente de la dvs:

în cazul vehiculelor înmatriculate/înregistrate pe persoană fizică pentru emitere sunt necesare: copia talonului sau a carții și copia buletinului proprietarului din talon

in cazul vehiculelor înmatriculate/înregistrate pe persoană juridică pentru emitere este necesară copia talonului sau a carții

pentru vehiculele pentru care se dorește RCA în vederea înmatriculării/înregistrării pe persoană fizică pentru emitere sunt necesare: copia talonului sau a carții, copia buletinului noului proprietar (cel pe care se va înmatricula vehicululul) și copia contractului de vânzare-cumpărare (sau a facturii fiscale) cu dovada luării in evidența fiscală.

pentru vehiculele pentru care se dorește RCA în vederea înmatriculării/înregistrării pe persoană juridică pentru emitere sunt necesare: copia talonului sau a carții, CUI persoană juridică (cea pe care se va înmatricula vehicululul ) și copia contractului de vânzare-cumparare (sau a facturii ) cu dovada luării în evidență.

Documentele mai sus menționate le puteți trimite către noi:

prin încărcarea lor folosind acest link RCA cu poze (daca aveți mai mult de 3 documente de încărcat puteți accesa de mai multe ori link-ul ca să le puteți transmite pe toate).

ori prin adresa de e-mail office@broker-asigurari.ro. În cazul reinnoirii poliței de asigurare RCA vă înștiințăm faptul că nu mai avem nevoie de transmiterea documentelor, dvs. fiind deja clientul nostru. În cazul în care nu ne transmiteți toate documentele menționate mai sus nu vă putem emite poliţa de asigurare RCA şi vă vom anula comanda.
Vă recomandam să vă ocupaţi din timp de reinnoirea poliței de asigurare RCA astfel încât să beneficiaţi de continuitatea poliţei şi să nu aveţi întrerupere. 


DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Operatorul deține toate drepturile de proprietate intelectuală cu privire la site-ul www.broker-asigurari.ro, logo, structură și design. Conţinutul furnizat prin intermediul site-ul www.broker-asigurari.ro, structura, desgin-ul, logo-ul şi siglele conţinute de acesta sunt deţinute de către Operator şi sunt obiectul drepturilor de autor şi al altor drepturi de proprietate intelectuală în conformitate cu legislaţia română.

Conţinutul site-ul www.broker-asigurari.ro include, dar fără a se limita la, toate codurile sursă, bazele de date, măsurile de funcţionalitate, software- ul, design, fişiere audio, video, text, fotografii şi grafică. Mărcile deţinute de către Operator nu pot fi folosite, inclusiv ca parte a mărcilor şi/sau ca parte a numelor de domenii, în legătură cu orice produs sau serviciu, în orice mod care este de natură să provoace confuzie şi nu pot fi copiate, imitate sau folosite, în tot sau în parte, fără acordul prealabil scris al Operatorului. Conţinutul site-ul www.broker-asigurari.ro vă este oferit pentru informarea şi numai pentru uzul dumneavoastră personal şi nu poate fi folosit, copiat, reprodus, republicat, încărcat, distribuit, transmis, difuzat, afişat, vândut, licenţiat sau exploatat în orice fel de alte scopuri, fără acordul prealabil scris al proprietarului. Recuperarea sistematică de date sau alt conţinut din site-ul www.broker-asigurari.ro pentru a crea sau compila, direct sau indirect, o colecţie, compilaţie, bază de date sau un director, fără permisiunea prealabilă scrisă din partea Operatorului este interzisă.

Operatorul nu vă transferă drepturile sale de proprietate asupra site-ul www.broker-asigurari.ro. Operatorul păstrează toate drepturile de proprietate intelectuală aferente. Nu vă este permis să redistribuiţi, să vindeţi, să decompilaţi, să folosiţi procesul de reverse engineering, să dezasamblaţi sau să aduceţi în orice alt mod site-ul www.broker-asigurari.ro la o forma perceptibilă omului.

Nicio dispoziție din prezentul Acord nu va fi interpretată ca acordând, implicit sau în orice alt fel, vreo licență sau vreun drept asupra oricărui brevet sau oricărei mărci comerciale semnate Ritter Agentia Theodor Pallady. Este interzis să modificați, să copiați, să publicați, să reproduceți, să vindeți sau să comercializați în vreun fel această soluție sau orice informație asociată cu aceasta.


GARANȚII

În cazul polițelor de asigurare RCA, Utilizatorul confirmă că datele și informațiile introduse pe site-ul www.broker-asigurari.ro sunt conforme cu cele din certificatul de înmatriculare, precum și faptul că persoana menționată în formularul de comandă este proprietarul autovehiculului. Utilizatorul își asumă întreaga răspundere privind datele furnizate și acceptă faptul că Operatorul nu va fi facut răspunzător față de Utilizator și/sau față de terțe parti pentru prejudiciile de orice natură rezultate ca urmare a furnizării unor informații eronate de către Utilizator. Utilizatorul garantează și își asumă răspunderea pentru plata poliței/polițelor de asigurare comandate, în condițiile și modalitățile stipulate.


LIMITAREA RĂSPUNDERII

Utilizatorul folosește site-ul www.broker-asigurari.ro pe propriul risc, Operatorul fiind exonerat de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea site-ul www.broker-asigurari.ro sau, ca urmare a utilizarii informațiilor acestuia. Operatorul nu este răspunzator de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site-ul www.broker-asigurari.ro. Efectuarea de operațiuni neautorizate asupra site-ului www.broker-asigurari.ro și tentativa de efectuare a acestora, incluzând, dar fără a se limita la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informații în vederea comercializării lor, blocarea accesului, samd, vor fi pedepsite conform legii.


ÎN NICIUN CAZ OPERATORUL SAU DIRECTORII SĂI, MEMBRII, ANGAJAŢII SAU AGENŢII SĂI NU VOR FI FĂCUŢI RESPONSABILI FAŢĂ DE DUMNEAVOATRĂ SAU FAŢĂ DE TERŢE PĂRŢI PENTRU PREJUDICIILE INDIRECTE, VIITOARE SAU SPECIALE, EXEMPLARE SAU PUNITIVE (DE EXEMPLU, DAUNELE COMINATORII ŞI AMENZILE CIVILE) SAU INCIDENTALE, INCLUSIV PENTRU PROFITUL NEREALIZAT, REZULTAT DIN FOLOSIREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A SITE-ului www.broker-asigurari.ro SAU A SERVICIILOR OPERATORULUI, CHIAR DACĂ OPERATORUL A FOST ÎNŞTIINŢAT DESPRE POSIBILITATEA PRODUCERII UNOR ASTFEL DE PREJUDICII.

LEGEA APLICABILĂ ŞI SOLUŢIONAREA LITIGIILOR.

 

LEGEA APLICABILĂ

Toate aspectele juridice, cele legate de drepturi şi măsurile reparatorii cu privire la orice act, eveniment sau incident, întreprinse în temeiul sau în legătură cu site-ul www.broker-asigurari.ro sau serviciile Operatorului vor fi guvernate de şi interpretate în conformitate cu legile din România.

Soluţionarea litigiilor

În cazul unui litigiu între Utilizatori şi orice altă terţă parte, dumneavoastră înţelegeţi şi sunteţi de acord că Operatorul nu are nici o obligaţie de a interveni. Prin prezentul Acord, absolviţi Operatorul, funcţionarii, angajaţii, agenţii şi succesorii săi în drepturi de plângeri, cereri şi prejudicii de orice natură, cunoscute sau necunoscute, previzibile sau imprevizibile, dezvăluite sau confidenţiale, care decurg din, sau sunt în orice fel legate de astfel de litigii şi/sau de Serviciile Operatorului.


 

asigurari